Online generator md5 hash of a string

www.notepad.vn

Thông báo!

Thông báo quan trọng!!!

Notepad.vn sẽ thay đổi cơ chế lưu dữ liệu, các note nào không đặt mật khẩu sẽ tự động xóa sau 7 ngày.

Các note có đặt mật khẩu sẽ được lưu trong 6 tháng

Để xem lại dữ liệu cũ, ví dụ notepad.vn/NoteCuaToi, các bạn thêm subdomain old vào, old.notepad.vn/NoteCuaToi

Dữ liệu cũ tại old.notepad.vn sẽ được xóa vào ngày 25/10/2020, nên có các dữ liệu quan trọng, các bạn backup lại qua link chính notepad.vn

Cảm ơn các bạn đã sử dụng notepad.vn!

Please wait..15 Seconds Ok