NotePad.vn - Save your notes, Safe your notes

pocaco.vn dermastervietnam.vn
notepad.vn

Thông báo!

Thông báo quan trọng!!!

Notepad.vn sẽ thay đổi cơ chế lưu dữ liệu, các note nào không đặt mật khẩu sẽ tự động xóa sau 7 ngày.

Các note có đặt mật khẩu sẽ được lưu trong 6 tháng

Để xem lại dữ liệu cũ, ví dụ notepad.vn/NoteCuaToi, các bạn thêm subdomain old vào, old.notepad.vn/NoteCuaToi

Dữ liệu cũ tại old.notepad.vn sẽ được xóa vào ngày 25/10/2020, nên có các dữ liệu quan trọng, các bạn backup lại qua link chính notepad.vn

Cảm ơn các bạn đã sử dụng notepad.vn!

Please wait..15 Seconds Ok